Radioprataren David Mueller är anklagad för att ha tafsat på Taylor Swift

This piece of JT news brought to you by: http://www.posh24.se/taylor_swift/radioprataren_david_mueller_ar_anklagad_for_att_ha_tafsat_pa_taylor_swift <a href="http://www.posh24.se/taylor_swift" class="person">Taylor Swift</a> vittnar om hur radioprataren och DJ:n, David Mueller, körde upp handen under hennes och kjol för att hålla handen på hennes bara skinka. D

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *